tab
Tecnisem logo Català | castellano | English
home | contacta | mapaweb
tab l'empresa tab
tab assessoria jurídica tab gestoria administrativa tab administracio de finques tab correduria assegurances
tabulado tabulado tabulado tabulado tabulado tabulado tabulado
Avda. Catalunya, 53B. 08190 cerdanyola del Vallès. Tel 93 691 99 00. Fax 93 580 80 80
tab
linea blava
tab
Assessoria d'empreses
tab
Comptabilitat

La comptabilitat és el mitjà imprescindible d'obtenir la informació bàsica i necessària amb fins legals i interns per a una correcta gestió empresarial eficaç. La utilització d'aquesta informació comptable no ha de ser exclusivament amb fins tributaris i mercantils, aquesta ha d'estendre a les àrees d'estudis econòmics, financers i control dels fluxes i moviments de la tresoreria a través dels extractes de comptes de clients, proveïdors, bancs, etc. Així mateix ha de ser subministrada el més actualitzada possible al Gerent/Administrador per a la presa de decisions. Li oferim diferents formes de portar la comptabilitat depenent de l'estructura i coneixements del seu personal administratiu:

1.- Personal administratiu sense coneixements comptables.
Els documents els comptabilitzen vostès mateixos en el seu ordinador i per mitjà del nostre programa de comptabilitat i facturació. Els avantatges a destacar d'aquest programa és que sense coneixements comptables poden comptabilitzar els assentaments i emetre les seves pròpies factures amb el seu anagrama passant les mateixes a comptabilitzar automàticament. Cap document surt de la seva empresa. Ens desplacem i utilitzem el temps necessaris fins que funcioni correctament el sistema. Li garantim que mensualment obtindrà informació sobre la marxa de la seva empresa. Pot llistar tots els llistats comptables que cregui convenients.

2.- Sense personal administratiu.
Passem a recollir periòdicament tota la documentació relativa a l'activitat i nosaltres mateixos la processem a les nostres instal·lacions.
Segons les seves necessitats pot optar per un dels dos sistemes:

a) Li remetem els fitxers amb els assentaments processats, els actualitza en el seu programa i té tota la informació en el seu ordinador podent llistar igualment tots els llistats comptables que necessiti.
b) La informació només la utilitzem amb fins tributaris i mercantils.

3.- Personal administratiu qualificat i programes informàtics propis.
Li oferim una d'aquestes modalitats:

a) Comptar amb el nostre recolzament mitjançant visites periòdiques, durant les quals es tractaran els dubtes i incidències que es s'hagin produït, realitzant el tancament mensual informant sobre la situació de l'empresa.
b) Rebre assessorament comptable sobre consultes que realitzen.

En tots els casos li realitzarem el tancament comptable mensual o anual.
Tota la informació i els fitxers es remeten via Internet o disquet.
Aquesta àrea està dirigida per economistes que, amb el seu equip es responsabilitzen del seguiment, estudi i anàlisi de la comptabilitat d'acord i ajustada al Codi de Comerç i altres normes Mercantils, assessorant i resolent totes les consultes així com els tancaments i auditories comptables periòdiques (mensuals i/o anuals).