tab
Tecnisem logo Català | castellano | English
home | contacta | mapaweb
tab l'empresa tab
tab assessoria jurídica tab gestoria administrativa tab administracio de finques tab correduria assegurances
tabulado tabulado tabulado tabulado tabulado tabulado tabulado
Avda. Catalunya, 53B. 08190 cerdanyola del Vallès. Tel 93 691 99 00. Fax 93 580 80 80
tab
linea blava
tab
Administració de finques
tab
Demani Pressupost per a la seva Comunitat. El departament d' Administració de finques titulats pel Col·legi de la demarcació de Barcelona i Lleida li gestionarà les comunitats tant les de propietat horitzontal com les de propietat vertical.


1. Administració de finques de propietat horizontal


Secretaria

- Convocatòria de juntes.
- Assistència i Assessoraments en les Juntes.
- Redacció i enviament d'Actes.
- Guàrdia i Custòdia de la documentació de la Comunitat.
- Certificacions d'Actes, Acords, etc,... I en general tot el que està relacionat amb la burocràcia de la Comunitat.


 Administració

- Pagament dels serveis contractats per la Comunitat.
- Contractació i pagament de les despeses extraordinàries aprovades per la Comunitat.
- Liquidació de totes les despeses trimestral o anualment, passant-les al President per a la seva comprovació, vistiplau posterior
  i enviament als comunals.
- Gestió de cobrament de les esmentades liquidacions.
- Liquidacions extraordinàries per despeses de la Comunitat i adequació de provisions de fons per a les esmentades despeses.
- Facilitació en tant que sigui possible per a la creació i el manteniment dels serveis necessaris per al bon funcionament
  de la Comunitat.


2. Administració de finques de propietat vertical

- Assessorament sobre obligacions entre llogaters i propietari/s.
- Contractes d'arrendament, traspàs...
- Creació i posada al cobrament dels rebuts de lloguer.
- Liquidacions normals.
- Posada al dia segons els contractes i normatives vigents de les rendes o lloguers amb aplicació de les obligacions formals
  als mateixos.
- Pagament d'impostos i liquidació de retencions, així com de totes les obligacions formals del/s propietari/s.
- Liquidacions periòdiques al/s propietari/s dels ingressos i despeses i entrega dels saldos.
- Assessorament sobre les obres obligatòries o necessàries a realitzar, ordenació de les mateixes prèvia consulta, liquidació
  i pagament de les empreses que intervenen i repercussió als llogaters de les despeses que els correspondran.