tab
Tecnisem logo Català | castellano | English
home | contacta | mapaweb
tab l'empresa tab
tab assessoria jurídica tab gestoria administrativa tab administracio de finques tab correduria assegurances
tabulado tabulado tabulado tabulado tabulado tabulado tabulado
Avda. Catalunya, 53B. 08190 cerdanyola del Vallès. Tel 93 691 99 00. Fax 93 580 80 80
tab
linea blava
tab
Gestoria administrativa
tab
El nostre personal especialitzat en tràmits administratius li realitzarà qualsevol tipus de gestió davant dels diferents organismes de l'Administració Pública.

Certificats
- Matrimoni, naixement, defunció, penal, últimes voluntats, convivència, empadronament, etc.

Cadastre
- Noves construccions, agregacions, agrupacions, segregacions, divisió horitzontal, etc.

Tributs locals/autonòmics
- Liquidacions de plus-vàlues, transmissions patrimonials, herències, donacions, actes jurídics documentats, etc.

Registre Propietat
- Inscripció d'escriptures notarials, inform ació registral, etc.

Tràfic/Transports
- Matriculacions, baixes, transferències, permisos de conduir, renovacions, informes, targetes transports, visats, etc.

Ajuntament
- Llicències d' obres, obertura, etc.

Seguretat Social
- Expedients de jubilació, viduïtat, invalidesa, vida laboral, etc.

Estrangeria
- Permisos de treball, residència, nacionalitzacions, homologació títols, etc.

Caça i pesca
- Llicències de caça y pesca, permisos d'armes.

Hisenda Pública
- Declaracions de renda i patrimoni, recursos, etc.

Patents i Marques
- Informes previs, registres de marques, noms comercials i ròtuls d'establiment.

Subvencions
- Subvencions i desqualificació d'habitatges.

Indústria
- Legalizació d'activitats.

Notaris
- Tramitacions de compra-vendes, cancel·lacions d'hipoteques, herències, donació, etc.