tab
Tecnisem logo Català | castellano | English
home | contacta | mapaweb
tab l'empresa tab
tab assessoria jurídica tab gestoria administrativa tab administracio de finques tab correduria assegurances
tabulado tabulado tabulado tabulado tabulado tabulado tabulado
Avda. Catalunya, 53B. 08190 cerdanyola del Vallès. Tel 93 691 99 00. Fax 93 580 80 80
tab
linea blava
tab
Avís legal
tab

En acompliment de la legislació vigent volem informar als nostres clients del següent: 

Segons el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, amb data de 13 de desembre (L.O.P.D.), en el seu article  26, s' estableix l'obligació de notificar la creació, modificació o supressió de fitxers amb dades de caràcter personal.

Tan mateix, la L.O.P.D. en els seus articles 15, 16 i 17 estableix una sèrie de drets que els responsables dels fitxers han de respectar. Els interessats tenen dret a sol·licitar i obtenir informació de les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament, a rectificar les dades quan no siguin exàctes , a cancel·lar-les en determinades circumstàncies i a oposar-se al tractament de les mateixes.

Per això, li informe'm que les seves dades personals són tractades de forma confidencial i formen part d' un fitxer de titularitat de TECNISEM SA amb CIF A-58266362, citem la direcció Avd Catalunya 53 B – 08290 Cerdanyola del Vallès – Barcelona i citem  la direcció Ronda de Sant Pau, 69.  principal 2ª – 08015 Barcelona - Barcelona, que ha estat degudament inscrit a l' Agència de Protecció de Dades. Les  seves dades personals seran utilitzades únicament per la gestió de les activitats propies de TECNISEM SA.