tab
Tecnisem logo Català | castellano | English
home | contacta | mapaweb
tab l'empresa tab
tab assessoria jurídica tab gestoria administrativa tab administracio de finques tab correduria assegurances
tabulado tabulado tabulado tabulado tabulado tabulado tabulado
Avda. Catalunya, 53B. 08190 cerdanyola del Vallès. Tel 93 691 99 00. Fax 93 580 80 80
tab
linea blava
tab
Assessoria d'empreses
tab
Mercantil

L'assessorem i complimentem dos documents mercantils periòdics que les entitats jurídiques han de presentar d'acord amb la normativa vigent: comptes anuals, legalització llibres comptables, llibres d'actes amb els acords de junta, etc.
El nostre assessorament a les empreses s'extén també i contempla els aspectes mercantils que pot vincular el futur de la societat tant a curt com a mig termini.

Aquest assessorament el realitzen els nostres advocats i va des de la forma jurídica més adequada per a optimitzar el cost fiscal (Societats anònimes, limitades, civils, comunitats de béns, etc..), passant pels aspectes de la gestió habitual de la societat: acords socials, redacció d'actes i acords de junta, etc., fins operacions d'augments i reduccions de capital, transformació, fussions, absorcions, escissió, dissolució, liquidació i especialment les suspensions de pagaments i fallides.